Zápis do Mateřské školy Lísek – 2023/2024

Zápis do Mateřské školy Lísek pro školní rok 2023/2024 se uskuteční

ve středu 10. května 2023 v době od 8,00 do 16,00 hodin

 v budově mateřské školy.

Rodiče mohou k zápisu přinést již vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Přílohou žádosti bude:

  • doložení řádného očkování dítěte
    Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře nebo předkládá doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
    Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • kopie rodného listu dítěte (pro účely ověření údajů)

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5ti let k 31. 08. 2023 a mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu.

K předškolnímu vzdělávání mohou být při zápisu přijímány děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně 2 let věku. Tyto děti však nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok. Mohou být přijímány jen v případě, pokud to umožňují kapacitní podmínky MŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Mohlo by se vám líbit...