PLÁN ČINNOSTI

LISTOPAD

 

ZELENÁ ZEMĚ

DUHÁK NAD ŘEKAMI

MLHA NAD ŘEKOU

– pozorování změn v přírodě a počasí

– citové vztahy, pocity a prožitky

NOUZOVÉ PŘISTÁNÍ

– osvojování si poznatků o těle, zdraví a zdravém životním stylu

– vytváření pojmů o lidském těle, péče o něj

– zdraví x nemoc, pocit jistoty a bezpečí

S POMOCÍ DO OBLAK

– loučení s řekou a okolím

– ukládání vody na zimu, uspávání řeky

– osvojení si pracovních činností a dovedností

– pranostiky, pořekadla

8.11.2019 v 9,00h – Dřevěné divadlo Jana Hrubce

14.11.2019 – Sběr odpadového papíru

14.11.2019 – Fotografování p. Marková

19.11.2019 – „Škola na nečisto“ návštěva předškolních dětí v ZŠ

20.11.2019 – Logopedický seminář  14-15h  pro pedagogy a zájemce