Informace ke znovuotevření MŠ

Čestné prohlášení – PDF soubor ke stažení

Vážení rodiče, 

ředitelství Mateřské školy Lísek- příspěvková organizace, přistupuje po dohodě se zřizovatelem k otevření školy od 18. 5. 2020 v běžné provozní době,

s nutností závazného přihlášení na E-mail: ms.lisek@seznam.cz do 15. 5. 2020

 

Vzhledem ke stále probíhající virové epidemii Vás žádáme, abyste po dobu jejího trvání, respektovali tato omezení:

 

 1. Mateřská škola je po dobu epidemie otevřena zejména dětem pracujících rodičů.

Docházka je dobrovolná pro všechny děti, včetně dětí 5-6 letých, které plní povinnou školní docházku.

 1. Do MŠ by neměly chodit děti s rizikovými faktory, které jsou uvedené v čestném prohlášení.
 2. Do MŠ budou docházet pouze děti zdravé, bez přítomnosti jakéhokoliv onemocnění včetně nachlazení. Při příchodu do MŠ bude dětem v rámci „ranního filtru“ měřena teplota a provedena dezinfekce rukou.
 3. V rámci prevence bude dítě do budovy MŠ doprovázet pouze jedna osoba, při dodržení hygienických opatření (zakrytí nosu a úst, 2 metry odstup).

 

Důležité informace pro rodiče dětí k obnovení provozu škol:

 1. Provozní doba bude běžná, tj. od 6. 30 do 15. 30 hodin (bez svozu dětí autobusem).
 2. Pokud dítě nastoupí, musí být zdravé, což doložíte podepsaným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které si můžete stáhnout z našich webových stránek školy (dokumenty ke stažení) anebo vyzvednout po telefonické domluvě ve školce.
 3. Do školky budou vstupovat děti jednotlivě, rodiče předají dítě zaměstnancům školy u vstupu do budovy, kteří děti převléknou a odvedou do třídy. Doprovod dítěte nebude vstupovat do šaten ani jiných prostor školy.
 4. Každému dítěti musí rodiče donést do poličky dvě čisté roušky, které v případě potřeby použije.
 5. Stravování dětí bude zajištěno.
 6. V prostorách školy děti ani pedagogičtí zaměstnanci nemusí mít roušky.
 7. Při odchodu ze školky budou děti opět předány rodičům po zazvonění u hlavního vchodu. Při odpoledním pobytu na zahradě budou děti předány u branky. Předání dětí i odvádění dětí bude časově náročnější, je třeba s tím počítat.
 8. Další důležité informace najdete v metodice MŠMT vydané k 30. 4. 2020. Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/20 (viz. Materiály ke stažení).

Žádám všechny rodiče o dodržování zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření, které souvisejí s mimořádnými opatřeními z důvodu nákazy COVID 19.

 

Děkuji Vám za vstřícnost a spolupráci.

Irena Svobodová, ředitelka školy

 

Organizační pokyny k znovuotevření MŠ Lísek

– dodržování předepsaných opatření dle manuálu MŠMT a    hygienicko-epidemiologického plánu účinného do  30.6.2020

–  podepsané čestné prohlášení, bez příznaků virového nebo jiného onemocnění

– roušky užívané na příchod a odchod si doprovod má odnést a přinést

– dvě roušky pro děti uložené v uzavíratelném sáčku

– oblečení na pobyt ve třídě + náhradní oblečení v sáčku

– vlastní (umělohmotný) hrneček na pitný režim

–  odpolední odpočinek na lůžku pouze pro děti pracujících rodičů

–   zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky, požívání těch, které se lehce dezinfikují

– důkladná dezinfekce vnitřních prostorů a dotykových ploch

– časté mytí rukou, používání jednorázových ručníků, kapesníků, dezinfekce

 

V případě změny legislativy bude průběžně aktualizováno.

 

Mohlo by se vám líbit...