Informace k provozu MŠ ohledně opatření šíření korona viru

V návaznosti na vydaná opatření MZ a po dohodě se zřizovatelem, podává MŠ informace k omezením týkajících se provozu.

MŠ zůstává prozatím otevřena, ale je na zvážení a vlastní zodpovědnosti rodičů, zda bude dítě MŠ navštěvovat. Zvláště v případech, kdy může být dítě doma (MD, OČR, …), nebo mohou zákonní zástupci upravit délku pobytu v MŠ.

Je nutné dbát organizačních pokynů zaměstnanců MŠ. Buďte ohleduplní, dbejte na zdraví svých dětí.

Informace budou aktualizovány, dle nařízení vlády ČR a pokynů zřizovatele.

Mohlo by se vám líbit...