Milé děti, Vážení rodiče,

mateřská škola oznamuje, že zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1.9.2021

V návaznosti na epidemiologická opatření z loňského školního roku žádáme o zvýšené dodržování zásad osobní a respirační hygieny – používání ochranných prostředků (respirátor), dezinfekce rukou, bezpečný odstup.

 Zdržování se v určených prostorách MŠ jen po dobu nezbytně nutnou.

Pro předškolní děti není stanoven zvláštní režim (testování, nošení roušek), ale dobrý zdravotní stav bez vykazování známek respiračního či infekčního onemocnění (podrobné informace ohledně režimu najdete na informační tabuli při vstupu do MŠ).

UPOZORNĚNÍ

Vstupem do mateřské školy prohlašujete, že netrpíte příznaky infekčního onemocnění.

Ve středu 8.9.2021 v 16 hodin srdečně zveme na „Rodičovskou schůzku“,

Na programu budou informace k začátku školního roku, provozní a organizační záležitosti.

Děkujeme za účast

Mohlo by se vám líbit...